My Litvínov / Litvínov

Spolek My Litvínov probírá k životu litvínovské sídliště Janov, jednu z největších sociálně vyloučených lokalit v České republice. Komunitním ostrůvkem uprostřed panelového chaosu se stala spolkem spravovaná vila Libuše, kde se potkávají lidé různých etnik, vrstev a generací. S nadační podporou obnoví a pořídí vybavení zahrady přilehlé k vile.

Partě lidí ze spolku My Litvínov není lhostejný osud města a chtějí ho měnit k lepšímu. Pro svou práci hledají inspiraci u nás i v zahraničí, spolupracují s univerzitou. Mají za sebou výstavbu knihobudky, sousedské slavnosti, ale i projekty jako úpravu prostoru střechy marketu na park nebo landartové dílo Litvínovská Šalupa. Nyní se do jejich hledáčku dostalo sídliště Janov.